Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Ghala

WCF Logo
Wasiliana Nasi
Kilimo 1 Ghorofa ya 3
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
S.L.P 38093,
Dar es Salaam, Tanzania
Barua pepe : info@wrrb.go.tz
Simu/Nukushi
Simu: 0738 385036
Ofisi za Dar es Salaam
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Ghorofa ya 1, Kilimo 1 Barabara ya Nelson Mandela, S.L.P 38093, Dar es Salaam – Tanzania,