Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Ghala

WCF Logo
Wasiliana Nasi
Mtumba, Dodoma
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
S.L.P 2095,
Dodoma, Tanzania
Barua pepe : info@wrrb.go.tz
Simu/Nukushi
Simu: 0738 385036
Ofisi za Dodoma
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Jengo la Kitegauchumi la Jiji,
Mtumba,
S.L.P 2095, Dodoma – Tanzania,